Svenska | English | España

Uthållig

Är det inte märkligt att toaletter som inte blandar fekalier med dricksvatten inte tas riktigt på allvar?
Långtidskompostering är faktiskt det enda system som är uthålligt eftersom växtnäringen i vår avföring hålls ren från tungmetaller och samhällets kemiavfall! De medicinrester som kan finnas i vår avföring kan inte behandlas bättre än genom långtidskomposteringen och avskildheten från miljön då det mesta isoleras i komposteringstanken där det stannar i 30-50 år. Detta är som att sätta våra potentiellt sjukdomsalstrande organismer i karantän i många decenier så at de inte kan komma ut i vår miljö.

Samtidigt har vi tillgång till den huvudsakliga växtnäringen som finns i urinen som lagras i en miljö som dödar bakterier, virus och parasiter -- detta är ju den bästa kombinationen vi kan tänka oss !

Vattentoaletten är lika faktiskt det MINST uthålliga sättet när det gäller att hantera det mänskliga avfallet.
-WCt förorenar ert och grannarnas brunnsvatten
-WCt sprider snabbt de närsalter som göder åar, sjöar och kustvatten
-WCt kräver ca 1/3 av ert dricksvatten och ger ett metalberikat slam
-WCt sprider virus, bakterier och parasiter från fekalier via yt- och grundvatten
-WCt kan dessutom gå sönder, frysa, läcka, sätta igen och rinna över.

...med andra ord, lika nödvändig som vinterkräksjukan.

Slutprodukten från långtidskomposteringen är en luktfri, bakteriefri vätska, en organisk växtnäring som får användas i trädgården för rabbatter, buskar och fruktträd men även i jordbruket och kan nyttjas långsiktigt då man inte tillför tungmetaller och gifter från industrisamhället. Det fasta stannar i processtanken i flera decennier och därmed isoleras sjukdomsalstrande virus bakterier och parasiter. Läkemedelsrester är nu ett allmänt miljöproblem men ju längre svårnedbrytbara organiska föreningar stannar i en nedbrytningsprocess, ju bättre är det.
UTHÅLLIG


Baserad på 45 års erfarenheterHISTORIK

Civ. Ing. Carl Lindström, gjorde sitt examens-arbete "MULTRUM" vid KTH, Stockholm. Hans undersökning behandlade termodynamiken i en komposteringsprocess och det kom att utnyttjas av producenter av mulltoaletter på 1960-70-talet. Carl byggde ihop med sina föräldrar upp bolaget Clivus AB, som sedermera blev Clivus Multrum AB. Patentet som Clivus byggde på, "att färdig kompost” skulle ”glida” ner och ansamlas i ett uppsamlingsfack (Clivus betyder lutning på latin) fungerade inte och namnet's mening har idag förlorat sin relevans. I stället har under senare tid nya typer av komposteringstankar tagits fram. Dessa tankar är kompaktare och bygger i huvudsak på erfarenheter som byggts upp under de 35 år då Carl Lindström arbetade med processen i USA. Han arbetade då liksom nu, med utveckling i företaget Clivus Multrum USA Inc. Carl grundade 2007 företaget CompostEra AB som gör produkter på principen Sluten Långtidskompostering, som innebär att komposttanken vid rätt dimensionering inte ska tömmas på 30-50 år men ändå är relativt liten. Den väsentliga funktionen är att fekalier med sin potential för sjukdoms-alstrande bakterier, parasiter och virus, ska lämnas ifred i behandlingstanken och att man INTE ska ta ut den fasta komposten, som om det vore en gödnings-produkt !
Den i Compostera producerade vätskan är enligt provtagningar från flera decennier tillbaka säkrare att använda i trädgården. se användarmanualen.
© Copyright 2009 CompostEra | Alla rättigheter förbehålles.
Tel: 08-770 15 30 | E-post: info@compostera.se