Svenska | English | España

Om företaget CompostEra AB

CompostEra AB bildades år 2007 av Civ.ing Carl Lindstrom och Arkitekt SAR Stig Bengtsson.

HISTORIK

På 1960-talet var Carl Lindström tillsammans med sina föräldrar Rikard och Ragnhild Lindström med om att starta bolaget AB Clivus, sedemera Clivus Multrum AB, den första kommersiella komposteringtoaletten. Clivus är det latinska namnet för lutning då fadern Rikard Lindströms patent byggde på ett antagande att kompostjord, pga den lutande bottnen, skulle glida ner mot ett uppsamlingsfack beläget längst ner i tanken. Efter många års erfarenheter och iaktagelser kunde Carl (och Clivus' kunder), konstatera att någon lateral förflyttning av kompostjorden inte ägde rum utan den fick avlägsnas manuellt. CompostEra har nu dragit slutsatserna från 50 års iaktagelser av processen och har därmed kommit fram till förenklingar som förbättrar funktionen, förenklar skötsel och har prisbesparande och installationsförenklande konsekvenser. Med CompostEra's fullservice kan vi nu erbjuda planering, installation, service och underhåll med full funktionsgaranti och fördelaktigt pris efter både ROT och RUT avdrag.

Carl gjorde sitt examensarbete "MULTRUM" på Tekniska Högskolan (KTH-69), som behandlade termodynamiken i en process för kompostering av organiskt hushållsavfall och fick senare anslag från dåvarande Styrelsen för Teknisk Utveckling för undersökning av integrerad kompostering och gråvattenbehandling i olika hushåll. Han var under 1973-75 anställd på Naturvårdsverkets Forskningssekretariat inom området vattenreningsteknik och skydd av sjöar, grundvatten och vattendrag. Därefter gjorde han tjänst som miljöattaché på svenska ambassaden i Wash DC. Han var även med att starta Clivus Multrum USA Inc. tillsammans med Abby Rockefeller i Cambridge, MA.

Stig Bengtsson är en arkitekt som aldrig tvekat att ta sig an svåra utmaningar och som tidigt integrerat miljövårdande och ny teknik i sitt arbete. Han är en av världens främsta experter på Archi-CAD och har rest runt i världen som ambassadör för användning av 3D program som presentations och visualiseringsverktyg.

CREONOVUS, Niclas och Isabelle Arnheim, våra byggtekniska och sälj-administrativa PARTNERs är pionjärer på nyckelfärdiga sanitetsinstallationer med funktionsgaranti, så att kunderna inte behöver ha ansvar för varken hårdvara eller skötsel. Vi vänder oss speciellt till avloppsfri bebyggelse i Stockholmsområdet med dess speciella problem av otillgänglighet, berg och närhet till ömtåliga vattenresurser för bad och dricksvatten. Vi har skapat en produkt där allt som vi kommer i daglig kontakt med är vackert och högkvalitativt. Allt det andra ska vara funktionellt och driftssäkert och ekonomiskt tilltalande. Eftersom all lukt ventileras ner i stolen, är toalettrummet alltid luktfritt före under och efter besök. Det tycker vi är ett grundkrav för en toalett på 2000-talet.

Företaget har som inriktning att lösa problemen i områden som ska ta hand om sitt toalettavfall på platsen utan transporter -- långtidskomposteing är den idealiska lösningen och utrustningen är prissatt för att passa in i egna-hem ägarnas pressade budget. Vi ligger på ca 1/3 av priset för en WC-installation med tillhörande godkänd renings- och infiltrationsteknik. Det relaterade problemet med gråvattenrening är något vi har god erfarenhet av från skilda delar av världen men så fort det rör sig om utsläpp av påverkat vatten kommer lokala bestämmelser in i bilden. I många delar av landet kan man använda sig av existerande infiltrationsanläggning för det mindre förorenade gråvattnet. Vi kan hänvisa till sidan www.greywater.com på engelska för gråvattnets karaktär och testade lösningar. Se även gråvatten som bevattningskälla i http://www.odlingshus.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Publicerade tidningsartiklar
Klicka i bild för att läsa dom:small05

annons
ernst

Varför kallas den

Mirakeltoaletten?

© Copyright 2009 CompostEra | Alla rättigheter förbehålles.
Tel: 08-770 15 30 | E-post: info@compostera.se