Svenska | English | España

Luktfri

Hur kan en toalett vara luktfri?

Jo av samma skäl som att en öppen spis inte luktar rök. Luften suger ständigt ner lukten i toastolen (där den skapas). Därför är det luktfritt när du kommer, när du använder toan och du lämnar alltid en luktfri toalett efter dig - ogenerat.

Med CompostEra toaletten behövs ingen badrumsventilation. Toaletten drar ur fukten ur badrummet där den ansamlas: lågt.
LUKTFRI


Baserad på 45 års erfarenheterHISTORIK

Civ. Ing. Carl Lindström, gjorde sitt examens-arbete "MULTRUM" vid KTH, Stockholm. Hans undersökning behandlade termodynamiken i en komposteringsprocess och det kom att utnyttjas av producenter av mulltoaletter på 1960-70-talet. Carl byggde ihop med sina föräldrar upp bolaget Clivus AB, som sedermera blev Clivus Multrum AB. Patentet som Clivus byggde på, "att färdig kompost” skulle ”glida” ner och ansamlas i ett uppsamlingsfack (Clivus betyder lutning på latin) fungerade inte och namnet's mening har idag förlorat sin relevans. I stället har under senare tid nya typer av komposteringstankar tagits fram. Dessa tankar är kompaktare och bygger i huvudsak på erfarenheter som byggts upp under de 35 år då Carl Lindström arbetade med processen i USA. Han arbetade då liksom nu, med utveckling i företaget Clivus Multrum USA Inc. Carl grundade 2007 företaget CompostEra AB som gör produkter på principen Sluten Långtidskompostering, som innebär att komposttanken vid rätt dimensionering inte ska tömmas på 30-50 år men ändå är relativt liten. Den väsentliga funktionen är att fekalier med sin potential för sjukdoms-alstrande bakterier, parasiter och virus, ska lämnas ifred i behandlingstanken och att man INTE ska ta ut den fasta komposten, som om det vore en gödnings-produkt !
Den i Compostera producerade vätskan är enligt provtagningar från flera decennier tillbaka säkrare att använda i trädgården. ändarmanualen.

CompostEra
© Copyright 2012
Alla rättigheter förbehålles.


Tel: 08-770 15 30
E-post: info@compostera.se