Svenska | English | España

Komfort

Den värmda toasitsen är en klar succé, ingen tvekan om det.

"Nu ser jag fram emot att gå på toan" säger en våra kunder som alltid 'frös om rumpan'.

"Ibland sitter jag där och läser tills någon bankar otåligt och frågar om jag är vaken"

"Framför allt på natten är det så skönt att få sitta på något varmt -- det är knappt jag vaknar"
KOMFORT


Baserad på 45 års erfarenheterHISTORIK

Civ. Ing. Carl Lindström, gjorde sitt examens-arbete "MULTRUM" vid KTH, Stockholm. Hans undersökning behandlade termodynamiken i en komposteringsprocess och det kom att utnyttjas av producenter av mulltoaletter på 1960-70-talet. Carl byggde ihop med sina föräldrar upp bolaget Clivus AB, som sedermera blev Clivus Multrum AB. Patentet som Clivus byggde på, "att färdig kompost” skulle ”glida” ner och ansamlas i ett uppsamlingsfack (Clivus betyder lutning på latin) fungerade inte och namnet's mening har idag förlorat sin relevans. I stället har under senare tid nya typer av komposteringstankar tagits fram. Dessa tankar är kompaktare och bygger i huvudsak på erfarenheter som byggts upp under de 35 år då Carl Lindström arbetade med processen i USA. Han arbetade då liksom nu, med utveckling i företaget Clivus Multrum USA Inc. Carl grundade 2007 företaget CompostEra AB som gör produkter på principen Sluten Långtidskompostering, som innebär att komposttanken vid rätt dimensionering inte ska tömmas på 30-50 år men ändå är relativt liten. Den väsentliga funktionen är att fekalier med sin potential för sjukdoms-alstrande bakterier, parasiter och virus, ska lämnas ifred i behandlingstanken och att man INTE ska ta ut den fasta komposten, som om det vore en gödnings-produkt !
Den i Compostera producerade vätskan är enligt provtagningar från flera decennier tillbaka säkrare att använda i trädgården. ändarmanualen.)
CompostEra
© Copyright 2012
Alla rättigheter förbehålles.


Tel: 08-770 15 30
E-post: info@compostera.se